Workshopy a herny pro dospělé

Workshopy pro dospělé

POUŽIJTE SVOJI SÍLU K DOSAŽENÍ VAŠICH CÍLŮ!

Pomáhám Vám:

 • vytvořit strategie pro spokojený život s dětmi, partnery a se sebou
 • najít úroveň, ze které lze konflikty řešit, ne eskalovat
 • děti vést, ne řídit

Dávám Vám:

 • bezpečné prostředí a návod pro nalezení a posilňování místa své vlastní spokojenosti, radosti a svobody.

Nabídka:

 • sebezkušenostní praktické výukové workshopy pro dospělé (jednodenní nebo podvečerní cykly)
 • konference
 • dle kalendáře akcí nebo na míru podle Vašich potřeb a časových možností
 • slevy pro kolektivy

Průběh:

 • úvodní kruh, rozcvičení, seznámení
 • hlavní téma: hry + zásady respektující komunikace, reflexe, Vaše individuální témata
 • závěrečný kruh
 • Jsme jedineční - Pracujeme na základě prožitku, a také objasňujeme hlavě, jak to funguje

Výsledek:

 • úroveň I. - seznámení se základními principy rovnoprávné a efektivní komunikace, uvedení do praxe, řešení Vašich individuálních situací
 • úroveň II. - praktický design respektující hry v praxi, jak na hru s kolektivem, s jedincem, řešení Vašich individuálních situací

Herny: pro Dospělé a pro Rodiče s dětmi

Motto: ODVAŽTE SE, HRAJTE SI!

Pomáhám Vám:

 • cítit se bezpečně
 • prožít blízkost se svým dítětem
 • načerpat informace, které Vám pomohou řešit obtíže všedního dne

Dávám Vám:

 • bezpečný prostor pro sebe sama a setkání s ostatními, ve kterém můžete použít svoji sílu

Průběh:

 • úvodní kruh, hry podle potřeb dětí i dospělých, povídání o hře a komunikaci, závěrečný kruh