KDO JSME

Brněnský projekt Hra pro život vznikl díky několika lidem, kterým učaroval princip rovnoprávné komunikace. 

Věříme, že lidé spolu mohou komunikovat jako rovný s rovným, s respektem k sobě i k druhým. Že je možné žít svůj život jako spolu-tvůrce, nikoli pouze reagovat jako oběť, poražený či manipulátor.

Vycházíme z konceptu Respektující hra, který čerpá z metody Original play®, intuitivní pedagogiky, antropozofie R.Steinera a z letité praxe jeho autorky. Používáme vědomý dotek, kontaktní hry, volnou hru i hry intuitivní pedagogiky.

Nabízíme Vám možnost poznat aspekty dobré komunikace a také je v praxi používat. Formou hry navozujeme podmínky pro trénink a zdokonalování.  Pro děti i dospělé bez rozdílu věku, zdravotního stavu nabízíme možnost učit se být silný a přitom ohleduplný. Zažitý pocit bezpečí podporuje rozvoj příznivého sebehodnocení a zlepšuje podmínky pro proces učení.

 

Zkušenosti u nás i ve světě

Hrajeme si s dětmi v ČR v Rakousku, Polsku,  i na Slovensku.

Zkušenosti s Original play a intuitivní pedagogikou mají lidé napříč Evropu: v Rakousku, Polsku, Švédsku, Německu ve školách, v domovech dětí, ale i v Africe a dokonce i s divokými zvířaty.

"Člověk si hraje jen tehdy, kdy je v plném významu slova člověkem, a jen tehdy je celým člověkem, kdy si hraje." Fridrich Schiller

Učíme své tělo

Ne vše v našem světě je uchopitelné rozumem, v dětské mysli o to více. Neučíme se jen mozkem, ale zapojujeme i tělo. Hra je jeden z nástrojů, jak rozvíjet právě tento způsob učení, který bývá ve vzdělávacím procesu podceňován. Jak posílit vnímání svého i cizího těla? Ztratit ostych před dotykem? Mít šťastné a uvolněné tělo? Respektující hra nabízí odpovědi. Pěstuje kulturu dobrého kontaktu a doteku.

“Hraní je, když nikdo nepláče a nikdo nemá zlomené srdce.” čtyřletý chlapec po hře s Fredem Donaldsonem

Volba místo povinnosti

našich lekcích mají všichni možnost volby. Zveme na hrací plochu každého, je už jen na něm, zda a jakou formou si bude hrát. Chceš se zapojit? Chceš se raději chvíli dívat? Nikdo není nucen do žádné aktivity bez jeho vlastní vůle. Všichni společně se učíme jednat za sebe a respektovat ostatní.

Trénink dělá mistry

Pravidelná opakování lekcí přináší nácvik bezpečného jednání těla i mysli v nouzových, nečekaných situacích. Společně se postupně a pravidelně učíme, jak nepadnout do pasti navyklých vzorců útěku/útoku/pasivity.

  • Hrajeme si občas. Získáme reálnou zkušenost, že není nutné eskalovat násilí a že je možné komunikovat  bezpečně a rovnoprávně. A také nás to baví.
  • Hrajeme si pravidelně. Získáme zažitou dovednost nalézt řešení, které neublíží ani jednomu z nás. Naučíme se, jak jednat bezpečně a rovnoprávně ve vypjatých situacích.

"Žít v lásce k jednání. A nechat žít s porozuměním cizí vůli." R. Steiner

Koncept Respektující hra:

  • je nástroj, s nímž se každý může učit bezpečně, rovnoprávně a láskyplně komunikovat
  • pomáhá řešit nesnáze v kolektivu efektivně a bezpečně
  • vychází vstříc novým trendům týmovosti - podporuje schopnost lidí spolupracovat a přitom zůstat sám sebou
  • sytí primární potřebu bezpečí a sounáležitosti = podporuje proces učení
  • posiluje vnitřní motivaci a autenticitu
  • učí žít v míru a s respektem k ostatním lidem
  • omezuje strach a stres
  • upřednostňuje kreativitu před rivalitou