KDO JSME

Brněnský projekt Hra pro život vznikl díky několika lidem, kterým učaroval princip respektující komunikace. Rozhodli jsme se sdílet zkušenosti, pomáhat si ve hře a v dalším sebevzdělávání i vzdělávání ostatních.

Věříme, že lidé spolu mohou komunikovat jako rovný s rovným, s respektem k sobě i k druhým. A že je možné žít svůj život jako (spolu)tvůrce, nikoli pouze reagovat jako oběť, poražený či manipulátor. Jde o to, jak tuto dovednost budovat a cvičit.

Nabízíme Vám možnost poznat aspekty dobré komunikace. Formou hry navozujeme podmínky pro trénink a zdokonalování.  Pro děti i dospělé bez rozdílu věku, zdravotního stavu apod. nabízíme možnost učit se být silný a přitom ohleduplný. Zažitý pocit bezpečí podporuje rozvoj příznivého sebehodnocení a zlepšuje podmínky pro proces učení.

Vycházíme z metody Original play®, intuitivní pedagogiky, antropozofie R.Steinera, vlastního bádání na poli respektující láskyplné komunikace a z naší letité praxe z práce s dětmi. Používáme vědomý dotek a souzníme s metodou bazální terapie a Respektovat a být respektován.

Pořádáme semináře s našimi i se zahraničními lektory, snažíme se přinést možnost hry s terapeutickými prvky do dalších institucí.

 

Zkušenosti u nás i ve světě

Hrajeme si s dětmi v ČR i v zahraničí již víc než 7 let.  Naše hlavní výchozí metoda "Original play"® se rozvíjí po celém světě: v Rakousku, Polsku, Švédsku, Německu. Lektoři – hráči si hrají ve školách, v domovech důchodců, v uprchlických táborech v Evropě i na Blízkém východě, v domovech dětí v Africe a dokonce i s divokými zvířaty.

"Člověk si hraje jen tehdy, kdy je v plném významu slova člověkem, a jen tehdy je celým člověkem, kdy si hraje." Fridrich Schiller

Učíme se tělem

Ne vše v našem světě je uchopitelné rozumem, v dětské mysli o to více. Neučíme se jen mozkem, ale zapojujeme i tělo. Hra je jeden z nástrojů, jak rozvíjet právě tento způsob učení, který bývá ve vzdělávacím procesu podceňován. Jak posílit vnímání svého i cizího těla? Ztratit ostych před dotykem? Mít šťastné a uvolněné tělo? Hra pro život nabízí odpovědi, pěstuje kulturu dobrého kontaktu a doteku.

“Hraní je, když nikdo nepláče a nikdo nemá zlomené srdce.” čtyřletý chlapec po hře s Fredem Donaldsonem

Volba místo povinnosti

našich lekcích mají všichni možnost volby. Zveme na hrací plochu každého, je už jen na něm, zda a jakou formou si bude hrát. Chceš se zapojit? Chceš se raději chvíli dívat? Nikdo není nucen do žádné aktivity bez jeho vlastní vůle. Všichni společně se učíme jednat za sebe a respektovat ostatní.

Trénink dělá mistry

Pravidelná opakování lekcí přináší nácvik bezpečného jednání těla i mysli v nouzových, nečekaných situacích. Společně se postupně a pravidelně učíme, jak nepadnout do pasti navyklých vzorců útěku/útoku/pasivity.

 • Hrajeme si občas. Získáme reálnou zkušenost, že není nutné eskalovat násilí a že je možné komunikovat  bezpečně a rovnoprávně. A také nás to baví.
 • Hrajeme si pravidelně. Získáme zažitou dovednost nalézt řešení, které neublíží ani jednomu z nás. Naučíme se, jak jednat bezpečně a rovnoprávně ve vypjatých situacích.

"Žít v lásce k jednání. A nechat žít s porozuměním cizí vůli." R. Steiner

Original play

Naší hlavní výchozí metodou je "Original play®" a intuitivní pedagogika

 • nástroj, s nímž se každý může učit bezpečně, rovnoprávně a láskyplně komunikovat
 • pomáhá řešit nesnáze v kolektivu efektivně a bezpečně
 • vychází vstříc novým trendům týmovosti - podporuje schopnost lidí spolupracovat a přitom zůstat sám sebou
 • sytí primární potřebu bezpečí a sounáležitosti = podporuje proces učení
 • posiluje vnitřní motivaci
 • učí žít v míru a s respektem k ostatním lidem
 • omezuje strach a stres
 • upřednostňuje kreativitu před rivalitou

Více na www.originalplay.eu

HRAJÍ SI VE SVÝCH INSTITUCÍCH:

Mgr. Bc. Hana Dynková

Absolvovala jsem studium Genetiky a později také Speciální pedagogiky na MU v Brně, seminář pro waldorfské učitele, školení intuitivní pedagogiky a kurzy F. Donaldsona "Original Play"®. Hry inspirované "Original Play"® si hraji již od roku 2010 s dětmi ze základních i mateřských škol, s dětmi s handicapem, v ČR i v zahraničí.

Organizuji semináře "Original Play"® a vzdělávací workshopy pro dospělé.

PROČ SI HRAJI?

  • Věřím, že lidé spolu mohou jednat s respektem, láskou a v míru. Hra je způsob, jak se tomu učit.
  • je to pro mě školení, jak být silný a přitom nemuset ovládat ostatní.
  • mým přáním je nabídnout dětem i dospělým hru jako prožitek svobody, bezpečí, radosti, sounáležitosti - to vše v jednom.

Mgr. Marek Bula

Celý život se věnuji dětem. Od dětství jsem ve skautu, jako vedoucí jsem organizoval celoroční i prázdninovou činnost. Vystudoval jsem sice přírodovědný obor, ale práce s dětmi mi přirostla k srdci. Působím teď na inovativní SCIO škole jako průvodce dětí, mám zkušenosti s dětmi s autismem (asistent pedagoga a dobrovolník v APLA). K metodě "Original Play"® jsem se dostal v roce 2014.

PROČ SI HRAJI?

  • Člověk je s dětmi opravdově, skutečně, bez nějakých nálepek či rolí.
  • Baví mě přirozenost dětí a jejich energie.
  • Tato metoda hledá mosty mezi lidmi, a to přirozeně a s respektem.