NABÍDKA

Hra s dětskými kolektivy

Chcete vést děti k odpovědné svobodě, ke spolupráci a vnímání vlastní sebehodnoty?

V tomto směru Vám mohu nabídnout velmi účinnou podporu v budování dovedností dětí.

S pomocí hry společně posilujeme vnímání vlastního chtění a chtění druhých, autonomní rozhodování a dovednost řešit konflikty. Hledáme místo, kde si jako lidé můžeme být opravdu blízko.

Můžeme jít za svým, použít svoji sílu a přitom být ohleduplní.

Je to dovednost psychická i tělesná, lze ji budovat a posilovat, podobně jako jízdu na kole nebo řízení auta. A naopak - pouhým mluvením o tom, jak se to dělá, se to naučit nedá.

Proto jsem vytvořila koncept Respektující hra – naplňuje mou vizi světa, ve kterém se lze s druhými domluvit i v náročných situacích.

Budu velmi ráda, když Vám svůj projekt budu moci osobně blíže představit. Pracuji takto již v několika alternativních školách a LMŠ a rodiče i pedagogové si tuto formu podpory vzdělávání žádají.

Pomáhám vám:

 • chytře budovat klima třídy
 • učit děti zodpovědnému rozhodování a spolupráci
 • snížit zátěž pedagoga v interakci s dítětem
 • zvládat konflikty ve skupině s pomocí chytré sebeobrany

Dávám vám:

 • čas, ve kterém se děti chovají  hezky k sobě, a taky k ostatním

Nabídka: Celoroční program zvyšování emoční inteligence

Roční balíčky - pro dvě a více tříd v jednom dni výhodné ceny. Sleva 20% na ukázkovou lekci. Doprava po Brně zdarma, mimo Brno 7,-Kč/km.

 • 10 lekcí (1x za měsíc) od á 745,-
 • 20 lekcí (1x za 14 dní) od á 685,- + BONUS  - Chytrá sebeobrana - pro 2.stupeň
 • 30 lekcí (1x za týden) od á 635,- + BONUS - Chytrá sebeobrana - pro 2. stupeň

Průběh:

V rámci vytyčených organizačních pravidel mají děti i dospělí široký prostor pro vlastní projev. Lektor odpovídá za bezpečí svoje i zúčastněných dětí. Podívejte se kdo jsme, a jak probíhá naše lekce.

Výsledek:

Děti - žáci se k sobě po absolvování programu ve volném čase chovají více empaticky, zapojují do spontánní hry častěji prvky domluvy, méně se objevuje agresivita. Jejich pohyb je více bezpečný. Ve vyučování lépe spolupracují.

Cena:

 • V případě, že jedině cena brání Vaší poptávce, ozvěte se, vyřešíme individuálně
 • Cena obsahuje superhrubé mzdy lektorů a náklady spojené s uskutečňováním projektu.
 • Podrobný ceník je na stránce dole

Workshopy pro dospělé

POUŽIJTE SVOJI SÍLU K DOSAŽENÍ VAŠICH CÍLŮ!

Pomáhám Vám:

 • vytvořit strategie pro spokojený život s dětmi, partnery a se sebou
 • najít úroveň, ze které lze konflikty řešit, ne eskalovat
 • děti vést, ne řídit

Dávám Vám:

 • bezpečné prostředí a návod pro nalezení a posilňování místa své vlastní spokojenosti, radosti a svobody.

Nabídka:

 • sebezkušenostní praktické výukové workshopy pro dospělé (jednodenní nebo podvečerní cykly)
 • konference
 • dle kalendáře akcí nebo na míru podle Vašich potřeb a časových možností
 • slevy pro kolektivy

Průběh:

 • úvodní kruh, rozcvičení, seznámení
 • hlavní téma: hry + zásady respektující komunikace, reflexe, Vaše individuální témata
 • závěrečný kruh
 • Jsme jedineční - Pracujeme na základě prožitku, a také objasňujeme hlavě, jak to funguje

Výsledek:

 • úroveň I. - seznámení se základními principy rovnoprávné a efektivní komunikace, uvedení do praxe, řešení Vašich individuálních situací
 • úroveň II. - praktický design respektující hry v praxi, jak na hru s kolektivem, s jedincem, řešení Vašich individuálních situací

Herny: pro Dospělé a pro Rodiče s dětmi

Motto: ODVAŽTE SE, HRAJTE SI!

Pomáhám Vám:

 • cítit se bezpečně
 • prožít blízkost se svým dítětem
 • načerpat informace, které Vám pomohou řešit obtíže všedního dne

Dávám Vám:

 • bezpečný prostor pro sebe sama a setkání s ostatními, ve kterém můžete použít svoji sílu

Průběh:

 • úvodní kruh, hry podle potřeb dětí i dospělých, povídání o hře a komunikaci, závěrečný kruh

Výsledek:

 • při dlouhodobé účasti změna komunikačních vzorců ve prospěch empatie, dosahování vlastních cílů bez poškození ostatních
 • krátkodobě - prožijete radost a uvolnění, protože si hrajete : )

Individuální nabídka

Individuální poradenství pro seberozvoj a řešení konfliktů

 • když chcete řešit konflikty a problémy na vyšší úrovni, než vznikly.
 • pomáhám Vám řešit konflikty ve vztazích s dětmi i s dospělými. Pomáhám vám najít přístup k sobě sama. Mohu to dělat, protože jsem touto cestou také prošla.

Dětem se specifickými potřebami:

 • pomáhám hrou najít radost z vlastního těla a radost z bezpečného kontaktu s druhými.
 • mám zkušenosti s dětmi s ADHD, autismem, mentálním i tělesným postižením.

Workshopy na míru, např. pro týmy pedagogů

 • podle Vašich časových možností a podle Vašich konkrétních potřeb

Napište mi,

nebo mi rovnou můžete zavolat na tel. 728 495 678

Přeji si dostávat novinky

CENÍK PRO DĚTSKÉ KOLEKTIVY

Kalkulace na počet lekcí v jednom dni  pro kolektiv 25 dětí

Sleva 20% na ukázkovou lekci!

1 lektor, varianty Balíček 30/20/10

1 lekce za den
za dítě / za lekci
30/32/34 Kč
745/799/849 Kč
2 lekce za den
na dítě / za lekci
27/30/32 Kč
685/749/799Kč
3 nebo 4 lekce za den
na dítě / za lekci
25/28/30 Kč
635/699/749 Kč

2 lektoři, varianta Balíček 20

1 lekce za den
za dítě / za lekci
39 Kč
980 Kč
2 lekce za den
na dítě / za lekci
37 Kč
920 Kč
3 nebo 4 lekce za den
na dítě / za lekci
35 Kč
870 Kč

Doprava po Brně zdarma, mimo Brno 7 Kč/km.