NABÍDKA

Pro dětské kolektivy: Zlepšení schopnosti spolupráce, prevence násilných projevů. Zlepšení podmínek pro proces učení. Zlepšení dovednosti zažít s ostatními přátelství. pravidelné lekce

Dětem se specifickými potřebami: pomáhám najít radost z vlastního těla a radost z bezpečného kontaktu s druhými. Mám zkušenosti s dětmi s ADHD, autismem, mentálním i tělesným postižením.

Pro rodiče s dětmi:  Pomohu Vám zvýšit Vaše rodičovské dovednosti a schopnost řešit konflikty mezi sourozenci i vrstevníky. Praktický nácvik efektivního nenásilného a neautoritativního přístupu.

Individuální poradenství: partnerské vztahy, vztahy rodiče-děti, seberozvoj, kreativita místo rivality.

Pro vychovatele a pedagogy:  Pomoc při zvládání konfliktů ve skupině. Praktická a efektivní komunikace v běžných i krizových situacích. Jednodenní sebezkušenostní workshop + mentorink použití metody

CENÍK PRO DĚTSKÉ KOLEKTIVY

Kalkulace na počet lekcí v jednom dni  pro kolektiv 25 dětí.

Sleva 20% na ukázkovou lekci!

1 lektor

1 lekce za den
za dítě / za lekci
32 Kč
800 Kč
2 lekce za den
na dítě / za lekci
30 Kč
750 Kč
3 lekce za den
na dítě / za lekci
28 Kč
700 Kč
4 lekce za den
na dítě / za lekci
26Kč
650 Kč

2 lektoři

1 lekce za den
za dítě / za lekci
36 Kč
900 Kč
2 lekce za den
na dítě / za lekci
34 Kč
850 Kč
3 lekce za den
na dítě / za lekci
32 Kč
800 Kč
4 lekce za den
na dítě / za lekci
32 Kč
800 Kč

Doprava po Brně zdarma, mimo Brno 7 Kč/km.