PRO UČITELE A PRŮVODCE

Vím, že když pracujete s dětmi, nesete velkou zodpovědnost. Nároky na výkon učitele se zvyšují. Chování dětí je někdy za hranicí respektu. Jak bez energie navíc a bez nátlaku pomoci dětem lépe spolupracovat mezi sebou i s dospělými?

Více

PRO RODIČE

Chcete, aby se Vaše děti uměly rozhodovat autonomně a sebevědomě, a přitom aby Vás mohly s důvěrou následovat? Nebo hledáte způsob, jak efektivně řešit dětské konflikty?

Více ...

PRO DĚTI

Co chtějí děti? Hrát si s ostatními. Pohybovat se. Cítit bezpečí, lásku a kontakt. Mít radost. Učit se.

Více ...

Jak to funguje?

 • hra na měkkém podkladu (žíněnky tatami)
 • využíváme: vědomý dotek, kontaktní hry, volnou hru i hry intuitivní pedagogiky
 • pravidelná opakování: upevňují dovednost rovnoprávné komunikace

Co umíme?

 • umožňujeme rovnoprávnou a efektivní komunikaci
 • učíme, jak spolupracovat, oceňovat druhé i sebe sama
 • posilujeme vnímání signálů našeho i cizího těla
 • pracujeme s lidmi bez rozdílu zdravotního stavu a vzdělávacích potřeb

Proč u vás?

 • Pro školská zařízení: naplnění cílů OSV RVP ZV a PV (kompetence sociální, komunikační, řešení problémů; průřezová témata - OSV, MV)
 • Pro týmy pedagogů - bude se Vám lépe pracovat se skupinou, budete moci lépe rozvíjet mezilidský potenciál dětí
 • Pro rodiče s dětmi - nalezení klíče k respektujícímu přístupu ve výchově
 • Pro dospělé - nalezení tvůrce v sobě - posílení kreativity a duchapřítomnosti v tvůrčí práci i v řešení konfliktů
caret-down caret-up caret-left caret-right

Já jsem jako rodič ráda, že se hra ve školce ujala, myslím si že kočkovací prostor "bitkárna" je skvělý nápad a dobrý způsob, jak kultivovat přirozenou agresivitu dětí. 

U sebe využívám princip spolupráce a přijímající lásky, jak to jen jde, několik složitých situací se mi díky tomu podařilo pěkně vyřešit. Seminář vnímám jako velmi přínosný. 🙂 

Hanka Farkačová, účastnice semináře pro dospělé v LMŠ 3 údolí, Praha

„Děti jsou po hře takové … ušlechtilejší.“

Petra Večeřová, paní učitelka ZŠ ZaHRAda Tišnov, 2017

AKTIVITY PRO VÁS PŘIPRAVUJE

Mgr. Bc. Hana Dynková

 • Ráda bych přispěla k míru na světě, proto ve hře učím děti, dospělé i sebe, jak zdokonalovat dovednost efektivní rovnoprávné komunikace. S respektem k sobě i k ostatním.
 • S tímto cílem jsem vytvořila koncept Respektující hra, který dále rozvíjím
 • Učila jsem se u těch nejlepších z oboru. Absolvovala a organizovala jsem kurzy intuitivní pedagogiky, waldorfské pedagogiky, volné hry a "Original play"®
 • Už 14 let zkušeností: s dětmi i s dospělými na tomto projektu pracuji od roku 2005.