HRA PRO ŽIVOT

HRA PRO ŽIVOT chce být platformou pro HRU jako prostředek i cíl seberozvoje. Základem je koncept RESPEKTUJÍCÍ HRA, vyvinutý Hanou Dynkovou především na základě "Original play"® a intuitivní pedagogiky.

Více o nás a metodě

PREVENCE

Respektující hra může fungovat jako prevence násilí, konfliktů a šikany. Namísto reakcí na základě strachu a stresu buduje dovednost kreativní a láskyplné komunikace.

Více ...

PROPOJOVÁNÍ

Řešení pro palčivé otázky současnosti: inkluze, jinakost, komunikace, týmovost

Více ...

Jak to funguje?

 • hra na měkkém podkladu (žíněnky tatami)
 • využíváme vědomý dotek, kontaktní hry, volnou hru i hry intuitivní pedagogiky
 • pravidelná opakování zdokonalují dovednost respektující komunikace

Co umíme?

 • umožňujeme bezpečnou a rovnoprávnou komunikaci
 • učíme, jak spolupracovat, oceňovat druhé i sebe sama
 • posilujeme vnímání signálů našeho i cizího těla
 • pracujeme s lidmi s hendikepem

Proč u vás?

 • Pro školská zařízení: naplnění cílů OSV RVP ZV a PV (kompetence sociální, komunikační, řešení problémů; průřezová témata - OSV, MV)
 • Pro týmy pedagogů - bude se Vám lépe pracovat se skupinou, budete moci lépe rozvíjet mezilidský potenciál dětí
 • Pro rodiče s dětmi - nalezení klíče k respektujícímu přístupu ve výchově
 • Pro dospělé - nalezení tvůrce v sobě - posílení kreativity a duchapřítomnosti v tvůrčí práci i v řešení konfliktů
caret-down caret-up caret-left caret-right

Já jsem jako rodič ráda, že se hra ve školce ujala, myslím si že kočkovací prostor "bitkárna" je skvělý nápad a dobrý způsob, jak kultivovat přirozenou agresivitu dětí. 

U sebe využívám princip spolupráce a přijímající lásky, jak to jen jde, několik složitých situací se mi díky tomu podařilo pěkně vyřešit. Seminář vnímám jako velmi přínosný. 🙂 

Hanka Farkačová, účastnice semináře pro dospělé v LMŠ 3 údolí, Praha

„Děti jsou po hře takové … ušlechtilejší.“

Petra Večeřová, paní učitelka ZŠ ZaHRAda Tišnov, 2017

AKTIVITY PRO VÁS PŘIPRAVUJE

Mgr. Bc. Hana Dynková

 • Ráda bych přispěla k míru na světě, proto ve hře učím děti, dospělé i sebe, jak zdokonalovat dovednost respektující nenásilné komunikace. S respektem k sobě i k ostatním.
 • Absolvovala a organizovala jsem kurzy intuitivní pedagogiky, volné hry a "Original play"®
 • S dětmi i s dospělými na tom pracuji od roku 2006.