HRA PRO ŽIVOT

Sdružení lektorů, kteří si hrají s dětmi na základě originální a prověřené metody "Original play"®, kterou dále rozvíjejí a obohacují o nové pedagogické trendy.

Více o nás a metodě

PREVENCE

Prevence násilí, konfliktů a šikany.

Více ...

PROPOJOVÁNÍ

Řešení pro palčivé otázky současnosti: inkluze, jinakost, komunikace, týmovost

Více ...

Jak to funguje?

 • hra na měkkém podkladu (žíněnky tatami)
 • vycházíme z neverbální a kontaktní hry mláďat i dětí
 • pravidelná opakování například v tělesné výchově, družině, občanské výchově, ve volné hře v mateřské škole

Co umíme?

 • umožňujeme bezpečnou a rovnoprávnou komunikaci
 • učíme, jak spolupracovat, oceňovat druhé i sebe sama - efektivní výuka, týmová práce
 • posilujeme vnímání signálů našeho i cizího těla
 • pracujeme s lidmi s hendikepem

Proč u vás?

 • program pro ZŠ, MŠ, speciální ZŠ a MŠ, kroužky, rodiče s dětmi
 • naplnění cílů a požadavků RVP ZV a PV (kompetence sociální, komunikační, řešení problémů; průřezová témata)
 • nabídka pro dospělé - umíme vás zapojit do hry, spolupracujeme s vámi
caret-down caret-up caret-left caret-right

Já jsem jako rodič ráda, že se hra ve školce ujala, myslím si že kočkovací prostor "bitkárna" je skvělý nápad a dobrý způsob, jak kultivovat přirozenou agresivitu dětí. 

U sebe využívám princip spolupráce a přijímající lásky, jak to jen jde, několik složitých situací se mi díky tomu podařilo pěkně vyřešit. Seminář vnímám jako velmi přínosný. 🙂 

Hanka Farkačová, účastnice semináře pro dospělé v LMŠ 3 údolí, Praha

„Děti jsou po hře takové … ušlechtilejší.“

Petra Večeřová, paní učitelka ZŠ ZaHRAda Tišnov, 2017

HRAJÍ SI

Mgr. Bc. Hana Dynková

 • Speciální pedagožka s praxí v běžné a lesní mateřské škole
 • Absolventka  a organizátorka kurzů "Original play"®
 • S dětmi si takto hraje od roku 2010.

Mgr. Marek Bula

 • Lektor volnočasových aktivit dětí, nyní asistent pedagoga
 • S dětmi si takto hraje od roku 2014.